Kvasný Průmysl, 2016 (roč. 62), číslo 10

Kvasny Prum. 2016; 62(10): 294-305 | DOI: 10.18832/kp2016030

Metody pro ověřování autenticity odrůd chmele - účinný nástroj proti falzifikaciRecenzovaný článek

Jana OLŠOVSKÁ, Karel KROFTA, Vladimíra JANDOVSKÁ, Josef PATZAK, Karel ŠTĚRBA
1 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Lípová 15, 120 44 Praha 2 / Research Institute of Brewing and Malting, plc., Lípová 15, CZ 120 44 Praha 2
2 Chmelařský institut, s.r.o., Kadaňská 2525, 438 46 Žatec / Hop Research Institute, Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
3 Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2 / Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague, Albertov 6, CZ 128 43 Prague 2

K pokusům o falzifikaci dochází téměř u všech komodit a výjimkou není ani chmel. Je proto nezbytné hledat způsoby, jak ověřovat jeho autenticitu. Přehledový článek shrnuje moderní metody pro ověřování autenticity chmele a uvádí rovněž nejnovější výsledky spolupráce Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. a Chmelařského institutu, s.r.o., v Žatci. K ověřování autenticity chmele se používají metody chemotaxonomické a genetické. V roce 2015 byly provedeny chemické analýzy novošlechtěných hybridů pro České pivo (obsah a složení alfa a beta kyselin, obsah a složení chmelových silic, obsah celkových polyfenolů) a byly provedeny molekulárně-genetické analýzy 150 vybraných genotypů chmele ze světového sortimentu a šlechtitelského materiálu. Pomocí výsledků byl z testovaných genotypů sestaven přehledný dendrogram. Autoři se dále zabývali profilováním českých odrůd chmele na základě chemických profilů proanthokyanidinů a podařilo se jim pomocí klastrové analýzy jasně odlišit odrůdy chmele včetně jejich genetické příbuznosti.

Klíčová slova: chmel, autenticita, odrůda, pryskyřice, silice, polyfenoly, DNA markery

Vloženo: 28. červenec 2016; Přijato: 13. září 2016; Zveřejněno: 26. říjen 2016

Reference

 1. Abbott, M.S., Fedele, M.J., 1994: A DNA-based identification procedure for hop leaf tissue. J. Inst. Brew., 100: 283-285. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Analytica ASBC, 1992: American Society of Brewing Chemists, 1992, St. Paul, Minnesota, USA.
 3. Analytica EBC, 1998: European Brewery Convention, Fachverlag Hans Carl, Nürenberg, Germany.
 4. Analytica EBC, 2015: European Brewery Convention, Analytica-EBC. Section 7 Hops and Hop Products, Method 7.14 Total polyphenols in hops and hop pellets. Fachferlag Hans Carl, Nürnberg, Germany.
 5. Anderegg, P., Pfenninger, H., 1994: Präzisionsdaten von Konduktometerwert und Alpha-Säurenbestimmung sowie deren Intepretation. Brauerei und Getränke-Rundschau, 105: 123-129.
 6. Araki, S., Tsuchiya, Y., Masachika, T., Tamaki, T., Shinotsuka, K., 1998. Identification of hop cultivars by DNA marker analysis. J. Am. Soc. Brewing Chem., 56: 93-98.
 7. Arnold, C., Jeltsch, J.M., 1999: Hop (Humulus lupulus L.) genotyping. Proccedings of Scientific Commission of IHGC, Pulawy, Poland, July 27-30: 49-54.
 8. Arthur, C., Belardi, R., Pratt, K., Motlagh, S., Pawliszyn, J., 1992: Environmental analysis of organic compounds in water using solid phase microextraction. J. High Res. Chromatogr., 15: 741-744. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Atlas, 2012: Atlas českých odrůd chmele, 2012 [Atlas of Czech Hop Varieties].Chmelařský institut, s.r.o., Žatec. ISBN 978-80-87357-11-8
 10. Bartle, K.D., 2002: Introduction. In Mondello, L., Lewis, A.C., Bartle, K.D. Multidimensional Chromatography. John Willey and Sons, Chichester, England: 3-16.
 11. Basařová, G., 1993: Pivovarsko sladařská analytika. Kap. 5.1.7 Stanovení polyfenolů, a Kap. 6.10 Polyfenoly. Merkanta, s.r.o., Praha: 462-465; 594-607.
 12. Basařová, G., Černá, I., 1974: Přehled metod stanovení polyfenolů v pivovarské praxi. Kvasny Prum., 20: 100-103.
 13. Bassil, N.V., Gilmore, B., Oliphant, J.M., Hummer, K.E., Henning, J.A., 2008: Genic SSRs for European and North American hop (Humulus lupulus L.). - Genetic. Resour. Crop Evol., 55: 959-969. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Brady, J.L., Scott, N.S., Thomas, M.R., 1996: DNA typing of hops (Humulus lupulus) through application of RAPD and microsatellite marker sequences converted to sequence tagget sites (STS). Euphytica, 91: 277-284. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Buttery, R., Ling, L., 1967: Identification of hop varieties by gas chromatography analysis of their essential oils. J. Agric. Food Chem., 15: 531-535. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Castro, C.B., Harlow, L.D., Whittock, S.P., Leggett, G., Kotoulis, A., 2008: DNA sequence and expression variation of valerophenone synthase (VPS) during hop (Humulus lupulus L.) cone development. - Ann. Botany, 102: 265-273. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Chapman, A. C., 1905: Chapter: The part played by hop tannin in brewing. In: The hop and its constituents. London: The brewing trade review, 13 Little trinity lane, Upper Thames street, 1905: 92-99.
 18. Chapman, A. C., 1907: Hop tannin. J. Inst. Brew., 13: 646-657. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Chapon, L., 1993: Nephelometry as a method for studying the relations between polyphenols and proteins. J. Inst. Brew., 99: 49-56. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Clark, S.M., Vaitheeswaran, V., Ambrose, S.J., Purves, R.W., Page, J.E., 2013: Transcriptome analysis of bitter acid biosynthesis and precursor pathways in hop (Humulus lupulus). BMC Plant Biol. 13: 12. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Čerenak, A., Jakše, J., Javornik, B., 2004: Identification and differentiation of hop varieties using simple sequence repeat markers. J. Am. Soc. Brewing Chem., 62: 1-7.
 22. Danilova, T.V., Danilov, S.S., and Karlov, G.I., 2003. Assessment of genetic polymorphism in hop (Humulus lupulus L.) cultivars by ISSR-PCR analysis. Russ. J. Gen., 39: 1252-1257. Přejít k původnímu zdroji...
 23. De Clerk, J., Jerumanis, J., 1967: Determination of polyphenols in brewery products. Bulletin de l'Association Royale des Anciens Étudiants en Brasserie de l'Université de Louvain, 63: 137-161.
 24. De Cooman, L., Everaert, E., De Keukeleire D., 1998: Quantitative Analysis of Hop Acids, Essential Oils and Flavonoids as a Clue to the Identification of Hop Varieties, Phytochem. Anal., 9: 145-150. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Eri, S., Khoo, B., Lech, J., Hartman, T.G., 2000: Direct thermal desorption - gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry profiling of hop (Humulus lupulus L.) essential oils of varietal characterization. J. Agric. Food Chem., 48: 1140-1149. Přejít k původnímu zdroji...
 26. Farag, M.A., Porzel, A., Schmidt, J., Wessjohann, L.A., 2012: Metabolite profiling and fingerprinting of commercial cultivars of Humulus lupulus L.(hop): A comparison of MS and NMR methods in metabolomics. Metabolomics, 8: 492-507. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Farag, M.A., Mahrous, E.A., Lübken, T., Porzel, A., Wessjohann, L., 2014: Classification of commercial cultivars of Humulus lupulus L.(hop) by chemometric pixel analysis of two dimensional nuclear magnetic resonance spectra, Metabolomics, 10: 21-32. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Field, J., Nickerson, G., James, D., Heider, C., 1996: Determination of essential oils in hops by head-space SPME. J. Agric. Food Chem., 44: 1768-1772. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Fleischer, R., Horlemann, C., Schwekendiek, A., Kling, C., Weber, G., 2004: AFLP fingerprinting in hop: analysis of the genetic variability of the Tetnang variety. Genet. Resour. Crop Evol., 51: 211-220. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Freundorfer, J., Maier, J., Reiner, L., 1991: Rechnergestützte Verfahren zur Sortenerkennung bei Hopfen und Hopfen produkten auf der basis der ätherischen Ole. Monatsschr. Brauwiss., 44: 221-238.
 31. Fujii, H., Ogata, T, Shimada, T., Endo, T., Iketani, H., Shimizu, H., Omura, M., 2013: Minimal marker: an algorithm and computer program for the identification of minimal sets of discriminating DNA markers for efficient variety identification. J. Bioinform. Comput. Biol., 11: 1-17. Přejít k původnímu zdroji...
 32. Ganzlin, G., 1975: Brauwissenschaft, 28: 205-215.
 33. Goncalves, J., Figueira, J., Rodrigues, F., Camara, J.S., 2012: Headspace solid-phase microextraction combined with mass spectrometry as a powerful analytical tool for profiling the terpenoid metabolomic pattern of hop-essential oil derived from Saaz variety. J. Sep. Sci., 35: 2282-2296, Přejít k původnímu zdroji...
 34. Hadonou, A.M., Walden, R., Darby, P., 2004: Isolation and characterization of polymorphic microsatellites for assessment of genetic variation of hops (Humulus lupulus L.). Mol. Ecol. Notes, 4: 280-282. Přejít k původnímu zdroji...
 35. Harris, G., 1956: General composition of non-biological hazes of beers and some factors in their formation. II. Chromatographic separation of hop and malt tannins. J. Inst. Brew., 62: 390-406. Přejít k původnímu zdroji...
 36. Harris, G., Ricketts, R. W., 1958: Studies on non-biological hazes of beers. J. Inst. Brew., 64: 22-32. Přejít k původnímu zdroji...
 37. Hartl, L., Seefelder, S., 1998. Diversity of selected hop cultivars detected by fluorescent AFLPs. Theoretical and Applied Genetics, 96: 112-116. Přejít k původnímu zdroji...
 38. Henning, J.A., Coggins, J., Peterson, M., 2015: Simple SNP-based minimal marker genotyping for Humulus lupulus L. identification and variety validation. BMC Res. Notes, 8: 542. Přejít k původnímu zdroji...
 39. Horreo, J. L., Peredo, E. L., Olmedo, J. L., Valladares, J. E., García E., Revilla, M. A., 2014: Genetic Diversity Inferred from Microsatellites of Wild Hops in Galicia (Spain). Brew. Sci., 67: 185-191.
 40. Howard, E. L., Whittock, S.P., Jakse, J., Carling, J., Matthews, P.D., Probasco, G., Henning, J. A., Darby, P., Cerenak, A., Javornik, B., Kilian, A,. and Koutoulis, A., 2011: High-throughput genotypingof hop (Humulus lupulus L.) utilising diversity arrays technology (DArT), Theor. Appl. Genet., 122: 1265-1280. Přejít k původnímu zdroji...
 41. Hubáček, J., Trojina, M., 1964: Chmelová tříslovina - Flavonolové glykosidy některých našich a zahraničních odrůd. Kvasny Prum., 10: 169-172.
 42. Inui, T., Tsuchiya, F., Ishimaru, M., Oka, K., Komura, H., 2013: Different Beers with Different Hops. Compounds for Their Aroma Characteristics. J. Agric. Food Chem., 61: 4758-4764. Přejít k původnímu zdroji...
 43. Jakše, J., Luthar, Z., Javornik, J., 2008: New polymorphic dinucleotide and trinucleotide microsatellite loci for hop Humulus lupulus L. Mol. Ecol. Res., 8 :769-772. Přejít k původnímu zdroji...
 44. Jakše, J., Bandelj, D., Javornik, B., 2002: Eleven new microsatellites for hop (Humulus lupulus L.). Mol. Ecol. Notes, 2: 544-546. Přejít k původnímu zdroji...
 45. Jakše, J., Kindlhofer, K., Javornik, B., 2001: Assessment of genetic variation and differentiation of hop genotypes by microsatellite and AFLP markers. Genome, 44: 773-782. Přejít k původnímu zdroji...
 46. Jakše, J., Satovic, Z., Javornik, B., 2004: Microsatellite variability among wild and cultivated hops (Humulus lupulus L.). Genome, 47: 889-899. Přejít k původnímu zdroji...
 47. Jakše, J., Stajner, N., Luthar, Z., Jelsch, J.M., Javornik, B., 2011: Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.). Mol. Breeding, 28: 227-239. Přejít k původnímu zdroji...
 48. Jakše, J., Šuštar-Vozlič, J., Javornik, B., 1994: Identification of hop cultivars by RAPD markers. Proceedings of the International Colloquium on IPBA, Rogla, Slovenia, December 5-7: 147-151.
 49. Jelínek, L., Šneberger, M., Karabín, M., Dostálek, P., 2010: Comparison of Czech hop cultivars based on their contents of secondary metabolites. Czech J. Food Sci., 28: 309-316.
 50. Jelínek, L., Dolečková, M., Hudcová, T., Karabín, M., Dostálek, P., 2011: Profiling of Czech hop varieties by means of analyses of alpha - and beta -bitter acids, essential oils and polyphenols. Kvasny Prum., 57: 272-276. Přejít k původnímu zdroji...
 51. Jelínek, L., Dolečková, M., Karabín, M., Hudcová, T., Kotlíkova, B., Dostálek, P., 2012: Influence of Growing Area, Plant Age, and Virus Infection on the Contents of Hop Secondary Metabolites. Czech J. Food Sci., 30: 541-547.
 52. Jerkovic, V., Callemien, D., Collin, S., 2005: Determination of Stilbenes in Hop Pellets from Different Cultivars, J. Agric. Food Chem., 53: 4202-4206. Přejít k původnímu zdroji...
 53. Jerumanis, J., 1985: Quantitative analysis of flavanoids in barley, hops and beer by high-performance liquid chromatography (HPLC). J. Inst. Brew., 91: 250-252. Přejít k původnímu zdroji...
 54. Karel, V., 1960: Polyfenolové látky při výrobě piva. Kvasny Prum., 6: 193-196.
 55. Karlsson Strese, E.M., Lundström, M., Hagenblad, J., Leino, M.W., 2014: Genetic Diversity in Remnant Swedish Hop (Humulus lupulus L.) Yards from the 15th to 18th Century. Economic Botany, 68: 231-245. Přejít k původnímu zdroji...
 56. Koelling, J., Coles, M.C., Matthews, P.D., Schwekendiek, A., 2012: Development of new microsatellite markers (SSRs) for Humulus lupulus. Mol. Breeding, 30: 479-484. Přejít k původnímu zdroji...
 57. Korbecka-Glinka, G., Skomra, U., Olszak-Przybys, H., 2016: Cultivar identification in dry hop cones and pellets using microsatellite loci. Eur. Food Res. Technol., 242: 1599-1605. Přejít k původnímu zdroji...
 58. Kovačevič, M., Kač, M., 2001: Solid-phase microextraction of hop volatiles. Potential use for determination and verification of hop varieties. J. Chromatogr. A, 918: 159-167. Přejít k původnímu zdroji...
 59. Krofta, K., 2003: Comparison of quality parameters of Czech and foreign hop varieties. Plant Soil Environ., 49: 261-268.
 60. Krofta, K., 2010: The content of hop prenylflavonoids on czech and foreign beers, Kvasny Prum., 56: 2-9. Přejít k původnímu zdroji...
 61. Krofta, K., Čepička, J., 2000: Stanovení chmelových silic metodou mikroextrakce na tuhou fázi (SPME). Kvasny Prum., 46: 235-241.
 62. Krofta, K., Patzak, J., 2011: Investigation of Czech hop varieties authenticity by means of chemical and genetis analyses. Kvasny Prum., 57: 296-303. Přejít k původnímu zdroji...
 63. Krofta, K., Vrabcová, S., Mravcová, L., Dostálek, P., Karabín, M., Jelínek, L., Hudcová, T., 2015: Classification of Czech hops according to their contents of prenylflavonoids. Kvasny Prum., 61: 62-68. Přejít k původnímu zdroji...
 64. Laws, D.R.J., 1981: Hop extracts - A review. J. Inst. Brew., 87: 24-29. Přejít k původnímu zdroji...
 65. Li, H. J., Deinzer, M. L., 2006: Structural Identification and Distribution of Proanthocyanidins in 13 Different Hops. J. Agric. Food Chem., 54: 4048-4056. Přejít k původnímu zdroji...
 66. Ling, A. R., Nanji, D. J., 1921: A rapid polarimetric method of estimating tannin in hops. J. Inst. Brew., 27: 310-313. Přejít k původnímu zdroji...
 67. Magalhãese, P.J., Viera, J.S., Gonçalves, L.M., Pacheco, J.G., Guido, L.F., Barros, A.A., 2010: Isolation of phenolic compounds from hop extracts using polyvinylpolypyrrolidone: Characterization by high-performance liquid chromatography-diode array detection-electrospray tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1217: 3258-3268. Přejít k původnímu zdroji...
 68. Matoušek, J., Trněná, L., 1996: 7SL RNA polymorphismus in hop (Humulus lupulus L.). Rostlinná Výroba, 42: 173-177.
 69. Matoušek, J., Vrba, L., Patzak, J., Orctová, L., Steger, G., 1999: Structure and modification of hop (Humulus lupulus L.) 7SL RNA genes. Proccedings of Scientific Commission of IHGC, Pulawy, Poland, July 27-30: 66-74.
 70. Matthews, P.D., Coles, M.C., and Pitra, N.J., 2013: Next Generation Sequencing for a Plant of Great Tradition: Application of NGS to SNP Detection and Validation in Hops (Humulus lupulus L). Brew. Sci., 66: 185-191.
 71. McFarlane, W. D., Wye, E., Grant, H. L., 1955: Proc. Eur. Brew. Conv. Congress, Baden-Baden: 298.
 72. McMurrough, I., 1981: High-performance liquid chromatography of flavonoids in barley and hops. J. Chromatography A, 218: 683-693. Přejít k původnímu zdroji...
 73. Mongelli, A., Rodolfi, M., Ganino, T., Marieschi, M., Dall'Asta, C., Bruni, R., 2015: Italian hop germplasm: Characterization of wild Humulus lupulus L.genotypes from Northern Italy by means of phytochemical, morphological traits and multivariate data analysis. Industrial Crops and Products, 70: 16-27. Přejít k původnímu zdroji...
 74. Murakami, A., 1998: The practical application of PCR for the verification of hop variety. MBAA Tech. Quart., 35: 185-188.
 75. Murakami, A., 2000: Hop variety classification using the genetic distance based on RAPD. J. Inst. Brewing, 106: 157-161. Přejít k původnímu zdroji...
 76. Murakami, A., 2001: Structural differences in the intergenic spacer of 18S-26S rDNA and molecular phylogeny using partial external transcribed spacer sequence in hop, Humulus lupulus L. Breeding Sci., 51: 163-170. Přejít k původnímu zdroji...
 77. Murakami, A., Darby, P., Javorník, B., Pais, M.S., Seigner, E., Lutz, A., Svoboda, P., 2006a: Microsatellite DNA analysis of wild hops, Humulus lupulus L. Genet. Resources Crop Evol., 53: 1553-1562. Přejít k původnímu zdroji...
 78. Murakami, A., Darby, P., Javorník, B., Pais, M.S., Seigner, E., Lutz, A., Svoboda, P., 2006b: Molecular phylogeny of wild hops, Humulus lupulus L. Heredity, 97: 66-74. Přejít k původnímu zdroji...
 79. Nagel, J., Culley, L.K., Lu, Y., Liu, E., Matthews, P. D., Stevens, J.F., and Page, J.E., 2008: EST analysis of hop glandular trichomes identifies an O-methyltransferase that catalyzes the biosynthesis of xanthohumol. Plant Cell, 20: 186-200. Přejít k původnímu zdroji...
 80. Natsume, S., Takagi, H., Shiraishi, A., Murata, J., Toyonaga, H., Patzak, J., Takagi, M., Yaegashi, H., Uemura, A., Mitsuoka, C., Yoshida, K., Krofta, K., Satake, H., Terauch, R., and Ono, E., 2015: The Draft Genome of Hop (Humulus lupulus), an Essence for Brewing. Plant Cell Physiol., 56: 428-441. Přejít k původnímu zdroji...
 81. Nickerson, G.B., Van Engel, E.L., 1992: Hop Aroma Component Profile and the Aroma Unit, J. Am. Soc. Brew. Chem., 50: 77-81.
 82. Nickerson, G. B., Williams, P.A.,Haunold, A., 1986: Varietal differences in the proportions of cohumulone, adhumulone and humulone in hops. J. Am. Soc. Brew. Chem., 44: 91-94
 83. Olšovská, J., Kameník, Z., Čejka, P., Jurková, M., Mikyška A., 2013: Ultra-high-preformance liquid chromatography profiling method for chemical screening of proanthocyanidins in Czech hops. Talanta, 116: 919-926. Přejít k původnímu zdroji...
 84. Olšovská, J., Dušek, M., Zušťáková, V., Mikyška, A., 2015: Profil proanthokyanidinů v pivu a jeho surovinách. Kvasny Prum., 61: 296-304. Přejít k původnímu zdroji...
 85. Patzak, J., 2001: Comparison of RAPD, STS, ISSR and AFLP molecular methods used for assessment of genetic diversity in hop (Humulus lupulus L.). Euphytica, 121: 9-18. Přejít k původnímu zdroji...
 86. Patzak, J., 2002: Characterization of Czech hop (Humulus lupulus L.) genotypes by molecular methods. Plant. Prod., 48: 343-350.
 87. Patzak, J., 2003: Assessment of somaclonal variability in hop (Humulus lupulus L.) in vitro meristem cultures and clones by molecular methods. Euphytica, 131: 343-350. Přejít k původnímu zdroji...
 88. Patzak, J., Henychová, A., 2016: Utilization of molecular methods for hop (Humulus lupulus L.) genotype evaluation. Acta Horticulturae, in press.
 89. Patzak, J., Matoušek, J., 2011: Development and evaluation of expressed sequence tag-derived microsatellite (EST-SSR) markers for genotyping of hop (Humulus lupulus L.). Biol. Plant., 55: 761-765. Přejít k původnímu zdroji...
 90. Patzak, J., Matoušek, J., 2013a: Combination of sets of primers for detection of genetic polymorphism of Czech hop species and determination thereof. Utility model, No. 25678. The Patent Office of the CR Prague, 18.7.2013.
 91. Patzak, J., Matoušek, J., 2013b: Methodology of utilization of molecular-genetic markers of gene sequences and genetic elements in breeding and management of hop (Humulus lupulus) [in Czech]. Certified methodology, Hop Research Institute, Žatec, 40pp. ISBN 978-80-86836-94-2
 92. Patzak, J., Nesvadba, V., Henychová, A., Krofta, K., 2010a: Assessment' of the genetic diversity of wild hops (Humulus lupulus L.) in Europe using chemical and molecular analyses. Biochem. System. Ecol., 38: 136-145. Přejít k původnímu zdroji...
 93. Patzak, J., Nesvadba, V., Krofta, K., Henychová, A., Marzoev, A.I., Richards, K., 2010b: Evaluation of genetic variability of wild hops (Humulus lupulus L.) in Canada and Caucasus region by chemical and molecular methods. Genome, 53: 545-557. Přejít k původnímu zdroji...
 94. Patzak, J., Oriniaková, P., Matoušek, J., Svoboda, P., 1999. Czech hop characterization using RAPD method and genetic distance analysis of selected genotypes. Plant. Prod., 45: 165-172.
 95. Patzak, J., Vrba, L., Matoušek, J., 2007: New STS molecular markers for assessment of genetic diversity and DNA fingerprinting in hop (Humulus lupulus L.). Genome, 50, 15-25. Přejít k původnímu zdroji...
 96. Peredo, E.L., García-Arroyo, R., Reed, B.M., Revilla, M.A., 2008: Genetic and epigenetic stability of cryopreserved and cold- stored hops. Cryobiology, 57: 234-241. Přejít k původnímu zdroji...
 97. Peredo, E.L., García-Arroyo, R., Revilla, M.A., 2009: Epigenetic changes detected in micropropagated hop plants. J. Plant Physiol., 166: 1101-1111. Přejít k původnímu zdroji...
 98. Peredo, E.L., Revilla, M.A., García-Arroyo, R., 2006: Assessment of genetic and epigenetic variation in hop plants regenerated from sequential subcultures. J. Plant Physiol., 163: 1071-1079. Přejít k původnímu zdroji...
 99. Peredo, E.L., Revilla, M.A., Reed, B.M., Javornik, B., Cires, E., Prieto, J.A.F., García-Arroyo, R., 2010: The influence of European and American wild germplasm in hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Genet Resour Crop Evol., 57: 575-586. Přejít k původnímu zdroji...
 100. Pickett, J., Coates, J., Sharpe, R., 1975: Distortion of essential oil composition during isolation by steam distillation. Chemistry and Industry: 571-572.
 101. Pillay, M., Kenny, S.T., 1994: Chloroplast DNA differences between cultivated hop, Humulus lupulus and the related species H. japonicus. Theoretical and Applied Genetics, 89: 372-378. Přejít k původnímu zdroji...
 102. Pillay, M., Kenny, S.T., 1996a: Random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers in hop, Humulus lupulus: Level of genetic variability and segregation in F1 progeny. Theoretical and Applied Genetics, 92: 334-339. Přejít k původnímu zdroji...
 103. Pillay, M., Kenny, S.T., 1996b: Structure and inheritance of ribosomal DNA variants in cultivated and wild hop, Humulus lupulus L. Theoretical and Applied Genetics, 93: 333-340. Přejít k původnímu zdroji...
 104. Powell, W., Morgante, M., Andre, C., Hanafey, M., Vogel, J., Tingey, S., Rafalski, A., 1996: The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Mol. Breed., 2: 225-238. Přejít k původnímu zdroji...
 105. Reeves, P.A., Richards, C.M., 2011: Species Delimitation under the General Lineage Concept: An Empirical Example Using Wild North American Hops (Cannabaceae: Humulus lupulus). Syst. Biol., 60: 45-59. Přejít k původnímu zdroji...
 106. Rettberg, N., Thörner, S., Garbe, L., 2012: Bugging hop analysis - on the isomerization and oxidation of terpene alcohols during steam distillation. BrewingScience, 65: 112-117.
 107. Rigby, F. L., Bethune, J.L., 1957: Analysis of hop oil by gas-liquid partition chromatography. J. Inst. Brew., 63: 154-161. Přejít k původnímu zdroji...
 108. Roberts, M.T., Lewis, A.C., 2002: Rapid characterization of hop essential oils using gas chromatography-time of flight mass spectrometry. J. Am. Soc. Brew. Chem., 60: 116-121.
 109. Roberts, M.T., Dufour, J.P., Lewis, A.C., 2004: Application of comprehensive multidimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometry (GCxGC-TOFMS) for high resolution of analysis of hop essential oils. J. Sep. Sci., 27: 473-478. Přejít k původnímu zdroji...
 110. Seefelder, S., Ehrmaier, H., Schweizer, G., and Seigner, E., 2000. Genetic diversity and phylogenetic relationships among accessions of hop, Humulus lupulus, as determined by amplified fragment length polymorphism fingerprinting compared with pedigree data. Plant Breeding, 119: 257-263. Přejít k původnímu zdroji...
 111. Singh, S., Gupta, S., Mani, A., Chaturvedi, A., 2012: Mining and gene ontology based annotation of SSR markers from expressed sequence tags of Humulus lupulus. Bioinformation, 8: 114-122. Přejít k původnímu zdroji...
 112. Solberg, S. Ø., Kolodinska Brantestam, A., Kylin, M., Bjørn, G.K., Thomsen, M.G., 2014: Genetic variation in Danish and Norwegian germplasm collections of hops. Biochemical Systematics and Ecology, 52: 53-59. Přejít k původnímu zdroji...
 113. Stenroos, L. E., Siebert, K.J., 1984: Application of pattern-recognition techniques to the essential oil of hops. J. Am. Soc. Brew. Chem., 42: 54-61.
 114. Štajner, N., Jakše, J., Kozjak, P., Javornik, B., 2005. The isolation and characterisation of microsatellites in hop (Humulus lupulus L.). Plant. Sci., 168: 213-221. Přejít k původnímu zdroji...
 115. Štěrba, K., Čejka, P., Čulík, J., Jurková, M., Krofta, K., Pavlovič, M., Mikyška, A., Olšovská, J., 2015: Determination of Linalool in Different Hop Varieties Using a New Method Based on Fluidized-Bed Extraction with Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Detection. J. Am. Soc. Brew. Chem., 73: 151-158.
 116. Šuštar-Vozlič, J., Javornik, B., 1999: Genetic relationships in cultivars of hop, Humulus lupulus L., determined by RAPD analysis. Plant Breeding, 118: 175-181. Přejít k původnímu zdroji...
 117. Townsend, M.S., Henning, J.A., 2009: AFLP discrimination of native North American and cultivated hop. Crop Sci., 49: 600-607. Přejít k původnímu zdroji...
 118. Townsend, M.S., Henning, J.A., Moore, D.L., 2000: AFLP analysis of DNA dried hop cones. Crop Sci., 40: 1383-1386. Přejít k původnímu zdroji...
 119. Tsuchiya, Y., Araki, S., Takashio, M., Tamaki, T., 1997: Identification of hop varieties using specific primers derived from RAPD markers. J. Ferment. Bioeng., 84: 103-107. Přejít k původnímu zdroji...
 120. Vejl, P., 1997: Identification of genotypes in hop (Humulus lupulus L.) by RAPD analysis using program Gel Manager for Windows. Rostlinná Výroba, 43: 325-333.
 121. Venger, A. M., Volkova, N. E., Sivolap Yu, M., 2015: Molecular Genetic Polymorphism of chs H1 Gene in Ukrainian Hop Varieties. Cytology and Genetics, 49: 294-298. Přejít k původnímu zdroji...
 122. Wöllmer, W., 1925: Über die Bitterstoffe des Hopfens. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A und B Series), 58: 672-678. Přejít k původnímu zdroji...
 123. Xu, H., Zhang, F., Liu, B., Huhman, D.V., Sumner, L.W., Dixon, R.A., and Wang, G., 2013: Characterization of the Formation of Branched Short-Chain Fatty Acid: CoAs for Bitter Acid Biosynthesis in Hop Glandular Trichomes. Mol. Plant, 6: 1301-1317. Přejít k původnímu zdroji...
 124. Yamauchi, H., Mukouzaka, Y., Taniguchi, T., Nakashima, K., Furukubo, S., Harada, M., 2014: Newly developed SNP-based identification method of hop varieties. J. Am. Soc. Brew. Chem., 72: 239-245.