Vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15, 120 44 Praha 2 | Email: kvas@beerresearch.cz | Tel.: +420 224 900 129 | Fax: +420 224 290 618
Reklama

Archív

2016201520142013201220112010200920082007

11-121097-8654321

Kvasný průmysl obálka Obsah čísla 7-8/2011

Chloupek O., 2011:
Historie šlechtění sladového ječmene na území České republiky.
Kvasny Prum. 57(7-8): 180-181. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Mikyška A., Hartman I., Hašková D., 2011:
Polyfenolové látky a antioxidační vlastnosti odrůd ječmene doporučených pro České pivo.
Kvasny Prum. 57(7-8): 182-189. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Melišová L., Holková L., Bradáčová M., 2011:
Sledování vlivu obranné reakce rostlin vůči suchu na některé výnosotvorné prvky ječmene.
Kvasny Prum. 57(7-8): 190-195. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Ehrenbergerová J., Pluháčková H., Bradáčová M., Březinová Belcredi N., Benešová K., Vaculová K., 2011:
Změny v obsahu a aktivitě vitamínu E jako reakce na abiotický stres odrůd ječmene jarního.
Kvasny Prum. 57(7-8): 196-202. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Kmoch M., Šafránková I., Holková L., Pokorný R., Marková J., 2011:
Houby rodu Fusariumv přirozeně infikovaných porostech sladovnických odrůd/linií ječmene ( Hordeum vulgare L.) a jejich identifikace a kvantifikace za využití real-time PCR metody.
Kvasny Prum. 57(7-8): 203-208. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Kostelanská M., Zachariášová M., Džuman Z., Hajšlová J., Ehrenbergerová J., Cerkal R., Vaculová K., Mikyška A., Psota V., 2011:
Fusariové mykotoxiny v ječmeni jarním a jejich výskyt v rámci technologického řetězce ječmen-slad-pivo.
Kvasny Prum. 57(7-8): 209-214. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Benešová K., Psota V., Mikulíková R., Běláková S., Svoboda Z., 2011:
Patogenní metabolity v obilkách ječmene a jejich vliv na kvalitu sladovnického ječmene a sladu.
Kvasny Prum. 57(7-8): 215-218. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Macháň P., Ehrenbergerová J., Klímová E., Benešová K., Vaculová K., 2011:
Neškrobové polysacharidy v souboru odrůd ječmene jarního.
Kvasny Prum. 57(7-8): 219-222. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Hřivna L., Radoch T., Gregor T., Šottníková V., Cerkal R., Ryant P., Prokeš J., 2011:
Vliv aplikace N a S na chemické složení zrna ječmene a sladu.
Kvasny Prum. 57(7-8): 223-230. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Mikulíková R., Svoboda Z., Benešová K., Běláková S., 2011:
Využití moderních analytických metod SPDE a TDAS při stanovení sirných těkavých látek.
Kvasny Prum. 57(7-8): 231-235. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Gregor T., Cerkal R., Hřivna L., Šottníková V 2011:
Stanovení extraktu v zrnu ječmene enzymatickou cestou.
Kvasny Prum. 57(7-8): 236-241. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Šottníková V., Psota V., Gregor T., Sachambula L., 2011:
Dynamika klíčení během posklizňového dozrávání sladovnického ječmene.
Kvasny Prum. 57(7-8): 242-245. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Hartman I., Fišerová H., Helánová A., Prokeš J., Hartmann J., 2011:
Ovlivnění kvality sladu exogenní aplikací ethylenu v průběhu posklizňového dozrávání ječmene.
Kvasny Prum. 57(7-8): 246-252. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Psota V., Čmelík R., Sachambula L., 2011:
Vliv sladování na obsah dextrinů v meziproduktech výroby piva.
Kvasny Prum. 57(7-8): 253-259. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Benkovská D., Flodrová D., Psota V., Bobáľová J., 2011:
Vliv pivovarského procesu na profil proteinů ječmene.
Kvasny Prum. 57(7-8): 260-265. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Pluháčková H., Ehrenbergerová J., Kretek P., Kocourková B., 2011:
Chmelové silice ve vybraných odrůdách z různě starých chmelnic.
Kvasny Prum. 57(7-8): 266-271. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Jelínek L., Dolečková M., Hudcová T., Karabín M., Dostálek P., 2011:
Profilování českých chmelových odrůd prostřednictvím analýz α- a β-hořkých kyselin, silic a polyfenolů.
Kvasny Prum. 57(7-8): 272-276. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Sigler K., Matoulková D., 2011:
Pivovarské kvasinky a reakce na stres.
Kvasny Prum. 57(7-8): 277-284. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Kubizniaková P., 2011:
Možnosti využití kvasinek Sbírky VÚPS pro technologii HGB.
Kvasny Prum. 57(7-8): 285-289. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Dostálek P., Kotlíková B., Fiala J., Jelínek L., Černý Z., Čásenský B., Mikulka J., 2011:
Stabilizační prostředky pro zvýšení koloidní stability piva.
Kvasny Prum. 57(7-8): 290-295. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Krofta K., Patzak J., 2011:
Zjišťování autenticity českých odrůd chmele pomocí chemických a molekulárně-genetických analýz.
Kvasny Prum. 57(7-8): 296-304. ISSN 0023-5830.
Abstrakt Fulltext Kvasný průmysl 7-8/2011
Copiright © racek & ivo 2011. Všechna práva vyhrazena.