Mezinárodní redakční rada

Ing. Vratislav Psota, CSc. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.) – předseda

Členové

Doc. Zoltán Barócsi (Institute of Horticulture, Szent István University Gödöllő, Maďarsko)

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. (Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)

Doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D. (Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc. (Ústav biotechnologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Dipl.-Ing. Dr. Alexandra Malachova (Center for Analytical Chemistry, Universität für Bodenkultur Wien, Tulln, Rakousko)

RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.)

Ing. Alexandr Mikyška (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.)

RNDr. Miroslav Ondrejovič, Ph.D. (Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)

Dipl.-Ing. Dr. Jaroslav Prucha (IHU - Privatrechtliches Institut für Hygiene und Umwelt, Lollar, Německo)

Ing. Karel Sigler, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. (Budějovický Budvar, národní podnik)

Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, CSc. (Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Ing. Josef Vacl, CSc. (University of New York in Prague)

Prof. Ales Vancura Ph.D. (Department of Biological Sciences, Queens Campus, New York, USA)

Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. UTP (Department of Experimental Design and Bioinformatics, Faculty of Agriculture and Biology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Polsko)

Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (Ústav managementu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)

Koeditoři

Ing. Jan Hlaváček (Plzeňský Prazdroj, a. s.)
Ing. Vilém Nohel (PMS Přerov a.s.)
Ing. Jiří Pražan (Coca-Cola Central Europe, Praha)
Ing. Josef Škach, CSc.