Kvasný Průmysl, 2018 (roč. 64), číslo 2

Nízkomolekulární proteiny ve sladu a gushingRecenzovaný článek

Zdeněk SVOBODA, Renata MIKULÍKOVÁ, Pavla MYSLIVCOVÁ, Sylvie BĚLÁKOVÁ, Karolína BENEŠOVÁ

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 46-49 | DOI: 10.18832/kp201811

Gushing - přepěňování piva - může být ovlivněn hydrofobními polypeptidy s vysokou povrchovou aktivitou. V práci byla pozornost zaměřena na proteiny ječmene přenášející lipidy - lipid transfer proteins - LTP a hydrofobiny - produkty mikroskopických vláknitých hub. Pro experiment byly použity vzorky ječmene, meziproduktů sladování a sladu. Ze vzorků byly extrahovány proteiny, které byly následně separovány metodou SDS-PAGE za použití TRIS-tricinového pufrového systému. Byl sledován charakter změny obsahu zmíněných nízkomolekulárních proteinů během sladování. Dále byly hledány souvislosti mezi obsahem nízkomolekulárních proteinů, gushingovým potenciálem...

Mikrobiologie pivovarské výroby - bakterie rodů Bacillus, Brevibacillus a Paenibacillus a kultivační metody pro jejich detekci - 1. částRecenzovaný článek

Martina BROŽOVÁ, Petra KUBIZNIAKOVÁ, Dagmar MATOULKOVÁ

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 50-57 | DOI: 10.18832/kp201813

Bakterie rodu Bacillus jsou v pivovarských provozech často detekovány, řadí se však mezi méně rizikové kontaminanty. Ve vegetativní formě nejsou schopné přežívat v pivu a nekazí ho. Spory bakterií Bacillus jsou přítomny zejména ve sladu a obilných náhražkách sladu, přežijí chmelovar, ale v navazujících fázích výroby piva nevyklíčí - jsou citlivé na hořké chmelové látky a nízké pH kvasící mladiny a hotového piva. V publikaci jsou popsány základní morfologické a fysiologické vlastnosti těchto bakterií, je zde popsán jejich význam v procesu výroby piva. Zvláštní pozornost je věnována druhům B. cereus a B. licheniformis, u kterých...

Stanovení cukrů a celkových sacharidů v pivuRecenzovaný článek

Marie JURKOVÁ, Jana OLŠOVSKÁ, Pavel ČEJKA

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 58-64 | DOI: 10.18832/kp201812

Koncentrace celkových sacharidů včetně polyolů, a z toho cukrů, patří mezi jeden ze základních údajů nutričního značení potravin a také piva. Článek informuje o metodice stanovení těchto látek, její chemické a analytické podstatě, validačních parametrech a zejména přehledně vysvětluje způsob její aplikace v analýze piva.

Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu a vybraných sacharidů v medovináchRecenzovaný článek

Miroslava JURIČOVÁ, Soňa ŘEZKOVÁ, Kamila MORAVCOVÁ, Jan FISCHER, Lenka ČESLOVÁ

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 65-70 | DOI: 10.18832/kp201807

Tato práce je zaměřena na stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu (HMF), glukosy, fruktosy a sacharosy v medovinách. Pro stanovení HMF byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie v systémech s obrácenými fázemi se spektrofotometrickou detekcí. Sacharidy byly separovány s využitím chromatografie hydrofilních interakcí s refraktometrickou detekcí. Pomocí výše zmíněných separačních technik byl stanoven obsah HMF a sacharidů ve 23 vzorcích medovin získaných od různých výrobců. Jejich obsah se lišil v závislosti na technologickém postupu výroby medoviny a mohl by být použit jako ukazatel kvality medovin. Obsah HMF byl nižší u vzorků medovin získaných...

Test vinných želéRecenzovaný článek

Radek SOTOLÁŘ, Oldřiška SOTOLÁŘOVÁ, Michal KUMŠTA

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 71-75 | DOI: 10.18832/kp201809

Úkolem této studie bylo vyzkoušet různé způsoby výroby želé z vína, cukru a želírovací látky v různém poměru, a to z několika odrůd. K výrobě želé bylo použito víno dvou odrůd. Bílé víno tramínově aromatické odrůdy Pálava a červené víno ovocně aromatické odrůdy Regent. Jako želírovací látky byly zvoleny běžně dostupný agar (pro tužší konzistenci), cukrárenské želé (karagenan + karubin - rostlinná želatina) a vepřová želatina. Testovala se plná dávka želírovací látky (uváděná výrobcem) i její poloviční dávkování. Provedla se základní analytická stanovení u vína i následně vyrobeného želé. Cílem bylo tedy zjistit, která receptura je pro daný výrobek...

Vliv minipivovarů na cestovní ruch v České republiceRecenzovaný článek

Josef VACL

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 76-87

Minipivovary se v mnoha případech stávají turisticky zajímavé a obohacují nabízené služby v malých i velkých obcích v České republice. V průzkumu, který jsme provedli v první polovině roku 2017, jsme chtěli zjistit, jaké služby nabízejí minipivovary, jak a s kým komunikují a co dělají, aby se jejich nabídka stala atraktivnější pro cestovní kanceláře a dopravce a jak se jejich spolupráce s obcemi a městy rozvíjí. Zeptali jsme se také na názory zástupců obcí ohledně role minipivovarů v cestování a vnímání spolupráce, jak mohou přispět k šíření jejich pověsti, a zejména ke zvýšení přílivu domácích i zahraničních turistů. Závěry potvrdily, že hosté z jiných...

Právovárečná měšťanstva - část 2: Zákaz čepovat cizí pivo a další právní problémyRecenzovaný článek

Filip VRÁNA

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 88-93 | DOI: 10.18832/kp201808

Studie v druhém díle poukazuje na některé právní problémy spojené s právovárečnými měšťanstvy. Jedním z nich byl zákaz čepovat cizí pivo, který se běžně objevoval ve stanovách. Autor rozsáhle mapoval judikaturu z dob Rakouska-Uherska i první Československé republiky. Zabývá se nálezy soudů v oblasti berních předpisů, převodů majetkových práv nebo vztahů pivovarů k hostinským. Dokládá, že v některých případech se judikatura soudů postupem času měnila. Studie také na několika případech popisuje vnitřní fungování právovárečných měšťanstev.

Z jiných časopisůNerecenzovaný článek

Alexandr Mikyška

Kvasny Prum. 2018; 64(2): 94-99