Poděkování

Digitalizace článků za období 1955-1979 byla připravena v rámci řešení projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu" (CZ.1.05/3.2.00/12.0236) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Statním rozpočtem České republiky.

Digitalizace článků za období 1980–2002 byla připravena v rámci řešení projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe“ reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.